Türkiye'nin 150 Yıllık Toplumsal Tarihi

TÜRKİYE'NİN 150 YILLIK
TOPLUMSAL TARİHİ
Editör: Alpay Kabacalı
Yayın Yılı: 1998
Proje: Toprakbank
 
Türkiye’nin son yüz elli yılında bütünsel açıdan bakıldığında bu dönem içerisinde siyasal tarih yönünden olduğu kadar toplumsal dönüşümler yönünden de oldukça hızlı bir sürecin yaşandığı görülür. Bunda, kuşkusuz, teknoloji çağında yaşanmasının önemli payı vardır. Ama kendi toplumsal yapımızdan kaynaklanan etkenler de gözardı edilemez.

Bu kitap, sorunları gözardı etmeden, yüz elli yıllık zaman dilimi boyunca Türkiye’de sürekli değişerek yaşananı yansıtma amacı güdüyor. 

İngilizce: Turkey’s Social History of the Past 150 Years