Economic Dialogue Turkey

1983'ten beri IMF ve Dünya Bankası Genel Kurulları’na 
Türkiye’den 
kayıtlı TEK dergi:
ECONOMIC DIALOGUE TURKEY

''İş konseyleri ve iş forumlarına gönderilerek ticari işbirliklerinin kurulmasına zemin hazırlar.''

1983 yılından bu yana makro ekonomi başta olmak üzere, yabancı yatırımlardan finans, ihracat, enerji sektörüne, gayrimenkul’den savunma sanayi, IT, telekomünikasyon, sağlık ve turizm sektörüne kadar birçok alana, sektörel analiz ve raporlara yer vererek Türkiye’nin uluslararası arenada ekonomik, politik ve kültürel tanıtımına katkı sağlama misyonunda ilerleyen ECONOMIC DIALOGUE TURKEY dergisi, 1983'ten beri IMF ve Dünya Bankası’nın tüm yıllık genel kurullarında ve Türkiye’nin uluslararası katılımının söz konusu olduğu Davos, AGİT vb. toplantılarda yer almış ve üzerine düşen görevin ötesinde bir misyon üstlenmiştir.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığındaki Türk heyetinin de katılım gösterdiği IMF ve DÜNYA BANKASI GRUBU’nun (WORLD BANK GROUP - WBG) Yıllık Genel Kurul Toplantısında sunulan dergimiz, 34 yıldır Türkiye’den kayıtlı TEK dergi olma özelliğini taşıyor. 

188 ülkenin katılım gösterdiği Dünya Bankası Grubu toplantılarında EUROMONEY, THE ECONOMIST, GLOBAL MARKET, GLOBAL FINANCE, THE BANKER, FOREIGN AFFAIRS gibi dergilerle birlikte sunulmaktadır.

Dergi, aynı zamanda Türk Bankalar Birliği resepsiyonunda, dış medyada, Türkiye'nin önde gelen iş konseylerinin yurtdışı temsilciliklerinde, Avrupa ve Amerika'daki birçok yatırımcıya, karar alıcılara ve büyükelçiliklere dağıtılmaktadır.

Dergi, özel sektörün gelişimini teşvik eden ve Dünya Bankası Grubu bünyesindeki 5 kurumdan biri olan Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corportation – IFC ) ve büyükelçilikler vasıtasıyla iş konseyleri ve iş forumlarına gönderilerek ticari işbirliklerinin kurulmasına zemin hazırlar.


Economic Dialogue Turkey 2016 sayısı için tıklayınız…
Economic Dialogue Turkey 2017 sayısı için tıklayınız…
Economic Dialogue Turkey 2018 sayısı için tıklayınız…