Türk Gezginlerin Gözüyle Yedi Deniz Beş Bucak

Türk Gezginlerin Gözüyle
YEDİ DENİZ BEŞ BUCAK
Yazar: Alpay Kabacalı
Yayın Yılı: 1997
Proje: Toprakbank
 
Gezi yazısı, edebiyatın içinde kalan bölümleriyle edebiyat dışına taşan yönleri, röportajla, anıyla, denemeyle, mektupla içiçe geçen alanları buluşturan bir yazı türü.

Bu kitapta, yazarlar ve kitaplar temel alınıyor; başka bir deyişle, gezi kitabı yayımlamış yazarlardan, doğrudan doğruya onların kitaplarından alıntı yapılıyor ve günümüz yazarlarına kadar geliniyor. “Yedi Deniz Beş Bucak”ı Türk gezginlerinin gözüyle anlatan bu çalışmanın, aynı zamanda oldukça geniş kapsamlı bir Türk gezi edebiyatı seçkisi niteliği taşıdığı söylenebilir.

İngilizce : Through the Eyes of Turkish Travelers Seven Seas and Five Continents