Tarihin Tanığı Anadolu'da Kurulan Cumhuriyet

TARİHİN TANIĞI ANADOLU'DA KURULAN CUMHURİYET
Yazarlar: Metin Sözen, Ara Altun, Kenan Mortan, Erdoğan Alkin, Osman S. Arolat, Toktamış Ateş, Orhan Koloğlu, İlter Turan,Necdet Sakaoğlu, Alpay Kabacalı, Belgin Demirsar Arlı, Hakan Arlı, Evin İlyasoğlu, Şennur Kaya
Yayın Yılı:1999
Proje:İMKB
 
Üzerinde bulunduğumuz Anadolu toprağı, dünyamızın en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak tarihteki birçok ilkin gerçekleştiği, birçok konunun damgasının vurulduğu bir alandır. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze yaşanan birçok gelişmenin, medeniyetin yakın bir tanığıdır.

Bu kitapta, tarih içerisinde Anadolu’da yer etmiş, iz bırakmış olan ulusların, kültürlerin arasında bir gezinti yapıyoruz. Ve bu topraklarda Cumhuriyetimizin hangi önemli izler ışığında kurulduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. 

İngilizce: Anatolia, The Cradle of Civilizations, Witness The Republic