Tarihin Aynasında İstanbul Hayatı

TARİHİN AYNASINDA İSTANBUL HAYATI
Editör: Alpay Kabacalı
Yayın Yılı: 2008
 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Eski İstanbul anılardan eski / Göresin usul usul gez ki” dizeleriyle başlayan eser, tarih içerisindeki İstanbul’u geniş bir perspektiften yansıtmıştır: Bir yanda, Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezindeki kentte yer alan ve yönetimin merkezi olan saraylar ve o sarayların gelenek ve görenekleri, başka bir deyişle saray hayatı… Öte yanda, İstanbul halkının günlük hayatı… Bu iki hayat tarzının kapsamına giren, görülebilecek hemen her şey… İstanbul’un kitapta günlük hayatıyla yansıtılan “insan” unsuruna, İstanbul’a gelmiş yabancılar ekleniyor: Krallar, imparatorlar, kraliçeler, elçilik heyetleri… Kitapta son olarak, İstanbul’u İstanbul yapan, başka hiçbir şehirde, hiçbir ülkede benzeri görülmeyen Boğaziçi’nin “kendine özgü bir medeniyet” yarattığı belirtilen doğası, yapıları ve yaşamı ele alınıyor. Yazar bütün bunları tarih kitaplarının pek çoğunda rastlanan kuru anlatımla değil, geniş tarih kültüründen yararlanarak incelediği eski vakanüvis tarihlerinden, arşiv belgelerinden ve yabancı eserlerden bulup çıkardığı oldukça ilginç anekdotlarla okura sunuyor.

Sayfa: 320 Ebat: 22x30 Baskı: 4 renk
Cilt: İplik dikiş Kapak: Sert Mukavva + Şömiz

İngilizce: Reflections from Life in Istanbul