Sümerbank

SÜMERBANK
Yazar: Prof. Dr. Zafer Toprak
Proje: Sümerbank
 
Çağdaş Türkiye’nin sanayileşmesi Cumhuriyet’in ana sorunsallarından biridir. 1911’den itibaren on yılı aşkın savaşan bir toplum başta beşeri sermayesi olmak üzere büyük bir yıkıma uğramıştır. Çağdaş bir Türkiye özlemi sanayileşmenin gelişme gündeminin ilk maddesi olmasına neden olmuştur. 

Bu nedenle Sanayi ve Maadin Bankası ertesi 30’lu yıllarda sanayi planları kabul edilmiş, Sümerbank kurularak sanayileşmenin ana sorumluluğu bu bankaya verilmiştir. Sümerbank tarihsel bir görevi üstlenmiş, devletin olanakları Sümerbank aracılığıyla seferber edilmiştir.

Bu kitap devlet ve sanayi ilişkisini irdeleyen giriş bölümü ardından Sümerbank’ın gelişimini üç ana dönemde ele almaktadır. Kuruluş ve gelişim dönemi Sümerbank’ın 1933-1950 yıllarını kapsar. 1950-1972 Sümerbank’ın olgunluk yıllarıdır. 1972 ertesi ise yeni bir kimlik arayış dönemidir. Sümerbank’ın demir-çelik, çimento ve selüloz-kağıt türü tekstil dışı girişimleri ayrı bir bölümde değerlendirilmiştir.

Sayfa: 188 Ebat: 21x28