Osmanlı'dan Günümüze Türk Finans Tarihi

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE
TÜRK FİNANS TARİHİ (I-II CİLT)
Yazar: Prof. Dr. Haydar Kazgan
Yayın Yılı: 1999
Proje: İMKB
 
Bu kitap, Osmanlı döneminde temelleri atılan Türk finans hareketinin, Cumhuriyet ile birlikte günümüze kadar uzanan dönemdeki gelişimini ele almaktadır.

İngilizce: Turkish Financial History From the Ottoman Empire to the Present (Volume I- II)