Binbir Gün Binbir Gece

BİNBİR GÜN BİNBİR GECE
Yazarlar: Necdet Sakaoğlu, Nuri Akbayar
Yayın Yılı:1999
Proje: Denizbank
 
Kitabın içerik programında İstanbul’un eski eğlence yaşamı, Tanzimattan önceki klasik dönem, Tanzimat ve sonrası olarak incelenirken “eğlence” ile “sanat”ın karıştırılmamasına özellikle dikkat edilmiş; evrensel sanatın alanları olan opera, bale, konser vb. konu dışında tutulduğu gibi, örneğin konservatuvar etkinlikleri, sanat müziği yapanlar da aynı nedenle kapsam dışı sayılmıştır. 

İngilizce: A Thousand Days and A Thousand Nights